Cmentarz menonicki w Okrągłej Łące

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Położenie cmentarza
Plan sytuacyjny cmentarza w Okrągłej Łące

Cmentarz ewangelicko - menonicki w Okrągłej Łące położony jest na skraju wsi, na terenach leśnych. Datowany jest na wiek XIX i początek XX. Zajmuje powierzchnię 67 arów. Znajduje się na nim 169 nagrobków. Przeważają obudowy skrzynkowe ze sztucznego kamienia. Część nagrobków jest w formie pni ściętych drzew. Nieliczne stele z piaskowca z bogatą ornamentyką górują na tle założenia. Jedna ze stel posiada motyw Oka Opatrzności otoczonego promienistym niebem symbolizującym Trójcę Świętą i łaskę bożą. Inna stela poświęcona jest zmarłemu gospodarzowi z Okrągłej Łąki. Inskrypcja na tym nagrobku głosi iż:

Tu spoczywa

Friedrich Stahl

Właściciel gospodarstwa

z Okrągłej Łąki

Urodził się 29 marca 1827

zmarł 28 marca 1864

i jego córka

Emilie Stahl

Epitafium na tymże nagrobku:

W miłości nas wiążący

Pozostający tylko nam wierny

Do chwili gdy zimna ręka śmierci

Oddzieliła nas od życia małżeńskiego

Bóg zabierze mnie do Ciebie

Bym mogła dalej z tobą żyć

Dwa nagrobki posiadają sygnaturę warsztatu kamieniarskiego Balzerowitz z Marienwerder. Całość założenia przestrzennego zaniedbana, porośnięta bujną leśną roślinnością. Nieliczny starodrzew.