Cmentarz menonicki w Bystrzcu

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Położenie cmentarza
Plan sytuacyjny
Fot. A. Kołecki 1986 rok. Zdjęcie nr 24 wg planu sytuacyjnego

Cmentarz menonicki w Bystrzcu o powierzchni ok. 1,2 ha prawdopodobnie powstał w pierwszej połowie XIX wieku a użytkowany był do roku 1939 (ostatni pochówek), zamknięty został w roku 1978.

Dokumentacja opracowana w roku 1986 zawiera inwentaryzację siedmiu obejść z II połowy XIX wieku, jednego z XX wieku i 11 nagrobków z II połowy XIX wieku oraz 11 płyt i nagrobków z XX wieku.

Minęło tylko (lub aż) dwadzieścia lat i już widać jak ogromne zniszczenia powstały przez te lata. Nie ma obejść z krat, stele są poniszczone, tablice potłuczone. Jeśli dalej to tak zostawimy, to za kolejne dwadzieścia lat nie będzie tam już nic.

Dzięki utworzonej w latach osiemdziesiątych dokumentacji istnieje lista nazwisk, które w tamtym czasie można było jeszcze swobodnie odczytać:

 • Anna Claassen - aus Pastwa, geb. Korrer, 13 Februar 1778 - 27 Januar 1834
 • Agneta Adrian - geb. Bartel, 27 Februar 1804 - 8 maerz 1890
 • Sahra Wiebe - aus Gutsch, geb. Siebert, 2 Janr 1823 - 11 Decbr 1877
 • Hermann Wiebe - 4 April - 24 Septbr 1902
 • Heinrich Wiebe - 17 Febr 1826 - 24 Novbr 1897
 • Alfred Preuss - 19 Nov - 30 Nov 1893
 • Johann Naunin - 1.01.1801 - 23.01.1873
 • Elisabeth Naunin - geb. John, 24.11.1785 - 23.05.1879
 • Agneta Ehms - aus Mareesse, geb. Siebert, 27 mai 1816 - 29 marz 1885
 • Johann Ehms - 30 Septbr 1814 - 21 Januar 1905
 • Artur Thom - 30.08.1908 - 24.01.1914
 • Ida Thom - 22.10.1878 - 01.01.1916
 • Martin Thom - 30.04.1841 - 22.10.1919
 • Rosalie Engler - 19.02.1850 - 19.05.1933
 • Rodzina Weishof - ogordzenie z krat z zachowaną tabliczką Familie Peters i Weishof
 • Matilde Kessel - geb. Schielke, 27.10.1856 - 05.06.1926
 • Adelheid Muth - 20.11.1920 - 14.06.1921
 • Karl Mix - aus Gutsch, 21.12.1883 - 06.03.1930
 • Willy Borris - zm. 1938
 • Friedrich Holtz - zm. 1939

Zdjęcia archiwalne. Fot. A. Kołecki 1986 rok

Zdjęcia współczesne. Fot. M.L. Kwiecień 2007

Zdjęcia współczesne. Fot. P. Jankiewicz Kwiecień 2011


Źródła

 • Dokumentacja z lat 1982-1989 na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu