Cmentarz katolicki w Ryjewie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Położenie cmentarza
Plan sytuacyjny

Cmentarz katolicki w Ryjewie został założony jako jednorodny zespół około roku 1909, powstał równocześnie z budową kościoła. Usytuowany jest na wzniesieniu po wschodniej stronie kościoła, położony przy kompleksie leśnym, od północy przylega do wyrobiska cegielni. Po roku 1945 został powiększony dwukrotnie w kierunku wschodnim. Starsza część cmentarza obejmuje część rzymsko-katolicką, nowsza zaś pełni rolę cmentarza komunalnego. Nagrobki w starszej części cmentarza zachowane są stosunkowo dobrze i w dużej liczbie. Związane jest to z pozostaniem przeważającej większości katolików pochodzenia polskiego w Ryjewie po 1945 roku. Wśród zachowanych nagrobków większość to obudowy grobowe z lastrico, niskie stele z kamienia i lastrico oraz krzyże na postumencie. Zachowany został rówież układ zieleni. Po wojnie wykonano ogrodzenie z siatki drucianej oraz bramę od strony podjazdu.

Dokumentacja z roku 1986 założyła następujące karty:

 • grobowiec w formie obudowy przekrytej płytą z lastrico z niską tablicą inskrypcyjną z czarnego marmuru u wezgłowia - Fam. Krzemieniecki Melchior 1845 - 1922, Ludwig 1900 - 1942, Franziska 1864 - 1932, Euphemia 1906 - 1959
 • obejście grobowe z kraty żelaznej - początek XX wieku
 • małe obejście z lastrico z łańcuchami oraz krzyż na postumencie - Władysława Zaniewska (z domu Mioduszewska) 15.8.1874 - 19.5.1948
 • krzyż na postumencie - Rosalia Preuss (z domu Merth) 16.7.1837 - 28.11.1910
 • tablica inskrypcyjna na wsporniku - Paul Perk 10.6.1892 - 7.9.1912
 • krzyż na postumencie - Richard Abrahams 3.4.1893 - 21.4.1912
 • tablica inskrypcyjna na wsporniku - Helene Markewitz (z domu Gajewski) 26.10.1878 - 1.8.1913
 • tabliczka inskrypcyjna - Isidor Pilat 9.4.1832 - 9.3.1915
 • postument pod krzyż - Augustine Matlangowski (z domu Bureger) 5.11.1862 - 5.1.1926
 • krzyż na postumencie - Helene Krinetzki 1.4.1903 - 13.6.1924
 • krzyż na postumencie - I ćw. XX wieku
 • krzyż na postumencie - Franz Wardetzki 3.11.1866 - 24.7.1925
 • obudowa grobowa z inskrypcją - Johanna Moyke (z domu Ronowski) 10.5.1842 - 30.9.1927
 • krzyż na postumencie - Anna Spinner (z domu Kremp) 7.10.1863 - 9.1.1928
 • krzyż na postumencie - Maria Abrahams 11.3.1859 - 21.12.1928
 • krzyż na postumencie - Petere Pastewski 24.4.1861 - 21.8.1929
 • stela na cokole - Anna Kremp (z domu Franke) 9.3.1861 - 10.1.1932
 • krzyż na postumencie - Johanna Monarski (z domu Smentowski) 9.2.1862 - 28.11.1933
 • krzyż na postumencie - Anna Hemgesberg (z domu Spinner) 24.2.1856 - 25.12.1934
 • tablica inskrypcyjna na wsporniku - Gertrud Wendt 14.11.1911 - 2.2.1936
 • niska stela na cokole - Elsbeth Schroter 20.10.1912 - 8.3.1936
 • stela i obudowy grobowe - Boleslaus Krzemnicki 14.7.1888 - 8.6.1934, Angelika (z domu Schulz) 29.12.1861 - 13.6.1939 i Alexander Koslowski 12.1.1851 - 13.6.1934
 • mała stela na obudowie grobu - Franz Monarski 24.5.1856 - 24.11.1939
 • tablica na obudowie grobu - Rosalie 9.10.1870 - 25.3.1939 i Paul Krynitzki 29.3.1872 - 25.3.1940
 • nagrobek w formie "krzyża żelaznego" - Paul Liegmann 16.4.1907 - 19.4.1942
 • nagrobek w formie "krzyża żelaznego" - Ernst Leschniakowski 15.6.1917 - 6.9.1939
 • postument pod element wieńczący - Maria (z domu Schimanski) 11.1.1866 - 5.9.1940 i Peter Karpiński 11.10.1860 - 31.7.1942
 • tablica inskrypcyjna na wsporniku - Manfred Lessner - 3.9.1942 - 24.12.1942Źródła

 • Dokumentacja z lat 1982-1989 na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu