Cmentarz ewangelicki w Trumiejach

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Położenie cmentarza
Plan sytuacyjny

Cmentarz ewangelicki w Trumiejach znajdował się w południowym krańcu wsi, przy kościele. Zajmował obszar pomiędzy drogą Klecewo - Jaromierz od zachodu i północy, polną drogą od południa i gospodarstwem od wschodu. Powstał przypuszczalnie w pierwszej połowie XIV wieku, w tym samym czasie zbudowano gotycki kościół w Trumiejach. Od czasów reformacji do końca swego istnienia cmentarz znajdował się w rękach ewangelików. Nie jest wykluczone iż na przełomie wieków XVIII i XIX przeniesiono miejsce grzebania zmarłych na cmentarz w kierunku Jaromierza. Pod koniec XIX wieku na dotychczasowym cmentarzu przykościelnym nie było już żadnych nagrobków.

Zdjęcia cmentarza w Trumiejach:

Źródła

  • Dokumentacja z lat 1982-1989 na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu