Cmentarz ewangelicki w Karpinach

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Położenie cmentarza
Plan sytuacyjny


Cmentarz ewangelicki w Karpinach położony jest po wschodniej strony szosy Sadlinki - Okrągła Łąka. Cmentarz ewangelicki założony prawdopodobnie w drugiej połowie dziewiętnastego wieku, w kształcie wydłużonego prostokąta w osi przecięty świerkową aleją.

W trakcie opracowywania dokumentacji doliczono się czterdziestu pięciu wolnostojących nagrobków i krzyży oraz dwudziestu mogił.

Najlepiej zachowanym mogiłom założono karty ewidencyjne, między innymi - nagrobek w formie steli z roku 1906 Louise Griese i obudowa skrzynkowa grobu z krzyżem łacińskim z roku 1920 Pauline Borowski.Zdjęcia cmentarza w Karpinach:

Źródła

  • Dokumentacja z lat 1982-1989 na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu