Cmentarz ewangelicki w Janowie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Położenie cmentarza
Plan sytuacyjny


Cmentarz ewangelicki w Janowie powstał w pierwszej połowie XIX wieku. Położony w północnej części wsi Janowo, na wschodnim stoku wału przeciwpowodziowego, na północ od drogi prowadzącej do przeprawy przez Wisłę.

Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z roku 1855. Dokumentacja z roku 1987 wspomina o czterech żeliwnych krzyżach, klasycystycznym, dwóch neogotyckich i bezstylowym.

Zachowane nagrobki:

  • nagrobek wolnostojący w formie krzyża - Peter Unrau 29.6.1805 - 4.12.1855
  • nagrobek wolnostojący w formie krzyża, żeliwny - Johann Jacob Hube 15.2.1793 - 24.12.1860
  • nagrobek wolnostojący w formie krzyża, żeliwny - Wilhelmine Bredau (z domu Reykowski) 29.3.1802 - 18.7.1867
  • nagrobek wolnostojący w formie krzyża, żeliwny - Elisabeth Cornelsen (z domu Selke) 1.6.1786 - 22.9.1868
  • nagrobek wolnostojący w formie obudowy lastrico - Mala Dalgmann 11.8.1908 - 19.11.1908
  • nagrobek wolnostojący w formie steli z piaskowca - Johann Jac. Hube 1.7.1823 - 1.12.1856 i jego dzieci: Johanna Marie, Regina 17.10.1851 - 1.1.1852, Paul Rudolph, Johannes 1.5.1853 - 13.7.1853

Zdjęcia cmentarza w Janowie

W celu ochrony nagrobków przed ostatecznym zniszczeniem zostały one przeniesione do pobliskiej Szkoły Podstawowej w Janowie, gdzie w starym budynku znalazły swój kącik.

Źródła

  • Dokumentacja z lat 1982-1989 na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu