Cmentarz ewangelicki majątku Stańkowo

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Położenie cmentarza
Plan sytuacyjny
Fot. A Kołecki 1988. Zdjęcie nr 12 wg planu sytuacyjnego

Cmentarz ewangelicki majątku Stańkowo powstał najprawdopodobniej w pierwszej połowie XIX wieku na południe od wsi i zabudowań dworskich. Dokumentacja z roku 1988 opisuje jeszcze istnienie sporej ilości żelaznych i żeliwnych krat dawnych obejść grobowych. Najmłodszym zachowanym na cmentarzu nagrobkiem jest niewielka stela z figurką siedzącego aniołka ustawiona na dziecinnej obudowie grobowej. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego przytacza informacje, że w roku 1885 w majątku Stańkowo wraz z folwarkiem Waldhof (założonym w roku 1870) mieszkało 230 ewangelików i 26 katolików. Wieś z kościołem zamieszkana była przez 168 ewangelików i 7 katolików. Cmentarz z pewnością służył właścicielom majątku a także ludziom z folwarku, czynny do II wojny światowej. Po roku 1945 opuszczony, stopniowo dewastowany.

 • obejście grobowe z żelazną kratą i tabliczkami z żeliwa - August Maschke 18.8.1850 - 26.11.1892, Gottfried Maschke 19.8.1821 - 9.2.1862, Louise Maschke (z domu Trosin) 2.2.1822 - 25.8.1901
 • obejście grobowe z żelazną kratą i dwoma tabliczkami z żeliwa - Emma Langfeld 6.9.1875 - 20.10.1893, Elisabeth Langfeld (z domu Brock) 8.11.1847 - 25.9.1915
 • obejście grobowe z kratą i dwoma tabliczkami z żeliwa - Adeline Knoblauch (z domu Kickbusch) 18.7.1820 - 31.8.1894 i August Knoblauch 6.12.1826 - 26.1.1912
 • fragment kraty z obejścia z tabliczką z żeliwa - Carl Gelloneck 16.2.1838 - 13.8.1909 i Caroline Gelloneck 9.8.1835 - 1.12.1909
 • obejście z ogrodzeniem kutym z żelaza z elementami żeliwnymi - koniec XX wieku
 • obejście z ogrodzeniem kutym z żelaza i trzema obudowami z lastrico - koniec XIX wieku
 • obejście grobowe z ogrodzeniem z elementów żeliwnych i kutych z żelaza z trzema obudowami z czarnego lastrico - koniec XIX wieku
 • fragmenty krat z ogrodzeń obejść grobowych, skrzydła bramek wykonane z kutego i giętego żelaza - przełom XIX i XX wieku
 • krzyże kute i gięte z żelaza na fundamencie z betonu - koniec XIX wieku
 • tabliczka z marblitu z inskrypcją, brak wspornika - Karl August Loes XIX / XX wiek
 • obudowa ze stelą z figurką siedzącego aniołka z lastrico - Lothar Korpjuhn 6.11.1940 - 22.11.1940

Źródła

 • Dokumentacja z lat 1982-1989 na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu