Cmentarz żydowski przy ul. Kościuszki w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQ42d9ce7d36b37289-googlemap-00000000-QINU

Położenie dawnego cmentarzu żydowskiego

na współczesnym planie

Cmentarz żydowski, widok współczesny - pomnik
Cmentarz żydowski, widok współczesny - tablica

Do roku 1815 gmina żydowska chowała swych zmarłych na cmentarzu w odległym Sztumie. Właśnie w tym roku Żydzi uzyskali zezwolenie na założenie swojego cmentarza zlokalizowanego na rogu obecnych ulic Grudziądzkiej i Kościuszki.

Cmentarz żydowski w Kwidzynie sprofanowano już w roku 1935, kiedy to zrównano go z ziemią i przekazano jednej ze szkół aby założono na nim ogród warzywny. Ostania rodzina żydowska, która wymeldowała się z Kwidzyna na początku roku 1939 to rodzina Cohnów.

Lokalizacja cmentarza żydowskiego była znana każdemu, kto przeglądał przedwojenny plan miasta. O cmentarzu tym przypomniano sobie w mieście w końcu lat 70-tych, gdy w czasie robót ziemnych na ul. T. Kościuszki w miejscu mniej więcej dzisiejszej tablicy pamiątkowej wykopano ludzkie szczątki.

Źródła

  • Dokumentacja z lat 1982-1989 na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu