Cmentarz żołnierzy radzieckich przy ulicy Sportowej

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQ499325974898d6c1-googlemap-00000000-QINU

Lokalizcja Cmentarza żołnierzy radzieckich na planie miasta

Cmentarz żołnierzy radzieckich przy ul. Sportowej położony na obrzeżu dawnego Placu Orła Białego, który dzisiaj zajmuje Szkoła Podstawowa nr 6 tzw. „Tysiąclatka”. Obiekt dobrze utrzymany, choć brak na miejscu jakichkolwiek informacji w języku polskim.

W centrum cmentarza znajduje się cokół zdobiony niegdyś czerwoną gwiazdą, po której obecnie nie ma śladu. Na tablicach nagrobnych przeważają zapisy „Ф.H.” (ФАМИЛИА НЕИЗВЕСТНАЯ - nazwisko nieznane).

W 1946 roku przeniesiono tu ciała czerwonoarmistów leżących dotąd na kwidzyńskich trawnikach, skwerach i w parkach. Byli tam chowani w pobliżu licznych budynków wykorzystywanych jako szpitale, w których byli uprzednio pacjentami.

Spis treści

Ciekawostki

Na terenie cmentarza, na pierwszej tablicy po lewej stronie od wejścia, widnieje nazwisko pochowanego tu żołnierza: 379. Nikołaj Iwanowicz Surkow. Ww. żołnierz był dowódcą dywizyjnej kompanii zwiadowczej, zginął w nocy 27 stycznia 1945 roku w czasie rozpoznawania niemieckiej obrony na drodze z Malborka do Kwidzyna.

Poniżej fragment autorstwa Huberta Jarmułowicza „Działania Armii Czerwonej w rejonie Kwidzyna w styczniu 1945 roku”.

"Dowódca dywizji wspomina go jako doskonałego oficera, niezwykle lubianego przez podwładnych i kolegów. Jeden z żołnierzy kompanii zwiadowczej napisał na jego cześć wiersz, zaś tłumacz oddziału zwiadowczego, z zawodu architekt, narysował jego portret. Wiersz i portret włożono do drewnianego obelisku ustawionego na grobie. Ze wspomnień gen. Borszczewa można wnioskować, że grób znajdował się obok skrzyżowania dróg w Tychnowach. Pośrednio potwierdzają to starsi mieszkańcy Kwidzyna, stwierdzający, że w Tychnowach znajdował się nie jeden grób, a przynajmniej trzy – zwieńczone obeliskami. Po utworzeniu cmentarza żołnierzy radzieckich w Kwidzynie przy ul. Sportowej, ciało kpt. Surkowa ekshumowano i przeniesiono na ten cmentarz."

Wykaz żołnierzy spoczywających na cmentarzu


Galeria

Źródła