Andrzej Ryniewicz

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Jędrzej Ryniewicz pochodził ze Zbuczyna koło Siedlec. Jego data narodzin nie jest znana. Był księdzem katolickim. Miał dwóch braci zamieszkałych w Zbuczynie i prawdopodobnie siostrę. Nieznana jest data rozpoczęcia jego pracy duszpasterskiej w kościele w Tychnowach. W dniu 11 listopada 1601 roku, z powodu grożącej w okolicy zarazy sporządził testament, w którym zapisał synowcowi Piotrowi wszystkie księgi, z zaleceniem, by uczył się tekstu drukowanego. Posługę pełnił tam do 1603 roku.

Zmarł podczas panującej zarazy. Jego testament został zatwierdzony 26 maja 1603 roku.

Źródło

Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525 - 1821 - W. Zawadzki 2009r.