Andrzej Blak

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Andrzej Blak - jego nazwisko w tekstach źródłowych można też odczytać jako Brack lub Brak - ksiądz katolicki - nieznane są jego daty urodzin ani śmierci. Wiadomym jest, że w 1636 roku otrzymał w Lubawie tonsurę i niższe święcenia. W grudniu 1636 roku był subdiakonatem na prowizję parafii w Golubiu. W Wielkim Poście roku 1637 pojawia się jako diakonat w Lubawie, a 11 kwietnia 1637 roku był prezbiteratem w katedrze chełmińskiej. W tym samym roku był też wikariuszem w Nowym Stawie. W 1648 roku był proboszczem w kościele w Tychnowach.

Źródło

Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525-1821 - W. Zawadzki 2009r.