Am Dom

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQ4e7b895730eb6c03-googlemap-00000000-QINU

Przebieg ulicy Am Dom na współczesnym planie miasta

Uliczka Przy Katedrze to rzadko zaznaczany na planach miasta łącznik pomiędzy południową stroną katedry a kamienicami na rynku.

Spis treści

Historia

Przejście istniało już przed 1900 rokiem Choć nie zawsze na planach było oznaczane, to jednak funkcjonowało pod nazwą Am Dom (z języka niemieckiego am - przy, Dom - katedra). Po wojnie, kiedy spalono Stare Miasto istnienie nazwy straciło sens i nie znalazło kontynuacji.

Stosowane nazwy

  • Am Dom
  • Przy Katedrze


Galeria

Źródła

Zobacz też

Wykaz ulic Kwidzyna