Albert Kolbe

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Albert Hermann Friedr. Rudolf Kolbe urodził się 27 czerwca 1871r. w Kwidzynie (dawn. niem. Marienwerder).

Był najstarszym dzieckiem Hermanna Heinricha Friedricha Kolbe - przewodniczacego Rady Miasta (niem. Regierungsrats) Marienwerder i Augusty Josephine Wilhelmine Wippern.

Albert Kolbe pochodził z rodziny wielodzietnej - miał pięcioro rodzeństwa. Jeden z jego braci, Ernst Paul Hermann Kolbe był znanym malarzem.

Albert Kolbe studiował prawo na uniwersytetach w Heidelbergu, Berlinie i Greifswaldzie. W 1896 roku został stażystą (niem. Referendar) a w 1901 roku asesorem sądowym (niem. Gerichtsassessor).

W 1903 roku przybył do Stargardu Szczecińskiego (dawn. niem. Stargard in Pommern) gdzie zasiadł najpierw na stanowisku drugiego burmistrza a w 1906r. pierwszego burmistrza. W roku 1911 został burmistrzem miasta.

Albert Kolbe był żonaty z Agnes Wilhelmine Luise Hesse. 8 lipca 1914 w Stargardzie Szczecińskim przyszło na świat ich jedyne dziecko, syn Hans Albert Herm. Ferdinand.

Za kadencji Alberta Kolbe Stargard Szczeciński uległ znacznej rozbudowie, w tym czasie powstało wiele nowych osiedli stawianych głównie na obrzeżach miasta.

W 1933 roku Albert Kolbe przeszedł na emeryturę. W tym samym roku umiera.

Źródła