1466

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

1466.10.19 Po zdobyciu ostatnich punktów oporu krzyżackiego, podpisano traktat pokojowy w Toruniu, na którego mocy Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i michałowską. Ponadto traktat przyznał Polsce Powiśle wraz z Malborkiem oraz Warmię. Mimo to państwo krzyżackie nie zostało zlikwidowane. Ziemie niewłączone bezpośrednio do korony zostały oddane zakonowi w lenno i tworzyły tak zwane Prusy Zakonne lub Krzyżackie. Kwidzyn i Gardeja pozostały w granicach Prus Krzyżackich. Ziemie wcielone do Polski określano mianem Prus Królewskich lub koronnych. Diecezja pomezańska pozostała we władaniu Krzyżaków (po śmierci biskupa Kiełbasy na jego miejsce miano wybrać kogoś z członków zakonu. Biskupi Warmii nadal zachowali dużą samodzielność.