1243

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

1242 / 1243

  • Powstańcy pruscy sprzymierzeni z księciem gdańskim Świętopełkiem zniszczylI gród i miasto Kwidzyn.
  • 1243.07.29 - Papież Innocenty IV zlikwidował powołane wcześniej biskupstwo pruskie. W zamian utworzył cztery diecezje: chełmińską, pomezańską, warmińską, sambijską. Na podstawie decyzji Wilhelma z Modemy i akceptacji ze strony papieża dwie trzecie ziem w diecezjach należało do Krzyżaków, a jedna trzecia przypadła biskupom. Biskupi na terenach im przydzielonym posiadali władzę świecką, a jurysdykcje kościelną nad całością. Biskupi pomezańscy władali pasem ziemi na zachodzie od Wisły po jezioro Drużno i części rzeki Pasłęki, a zamkniętym od południa rzeką Osą. Ponadto w granicach diecezji znalazł się Zantyr siedziba pruskiego biskupa Chrystiana i Kwidzyn. Ziemie diecezji pomezańskiej na północ od Osy po Żuławę kwidzyńską włączono na podstawie obietnicy Konrada, który to obiecał zakonowi " Inne ziemie między jego dzielnicą a Prusami".